TC-07

Материал из OrigamiWiki
Перейти к: навигация, поиск

Origami Tanteidan 07th convention


TC-07Tc07.jpeg

Дата публикации:
2001

Издание:

Серия:
Tanteidan Conventions


←  TC-06  • TC-08  →

Издательство:
Origami House

Страниц:
256
В Сети:


Шаблон: п·о·и
Форма: в·о·и

Авторы в сборнике: Kawahata Fumiaki, Suzuki Kunio, Mihoko Kittaka, Ikegami Ushio, Haga Kazuo, Miyajima Noboru, Hattori Yoshiaki, Aoki Ryo, Kinoshita Ichiro, Nakai Tsutomu, Yamada Jun, Yamanashi Akiko, Watabe Kuniaki, Miyamoto Mariko, Tanaka Toshinori, Nakajima Susumu, Sasade Shinji, Miyamoto Shintaro, Kamiya Satoshi, Kimura Tetsuo, Maekawa Jun, Takai Hiroaki, Yamada Katsuhisa, Ikeda Hiroki, Hattori Yoshiaki, Komatsu Hideo, Ogawa Tomo, Kinoshita Go, Takashi Hojyo, Shimamura Reiko, Iizawa Hideyuki, Watabe Kuniaki, Nishikawa Seiji, Pederson Mette, Budai Peter, Okamoto Hiro, Kennedy Mark, Dinh Giang, Giunta Alfredo

Модели

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Главная
Начинающим
Модели оригами
Оригамисты
Книги
Ссылки
Инструменты