TC-04

Материал из OrigamiWiki
Перейти к: навигация, поиск

Origami Tanteidan 04th convention


TC-04Обложка издания

Дата публикации:
1998

Издание:

Серия:
Tanteidan Conventions


←  TC-03  • TC-05  →

Издательство:
Origami House
Язык оригинала:
Японский
Страниц:
192
Выпуск:
4В Сети:


Шаблон: п·о·и
Форма: в·о·и

Авторы в сборнике: Kasahara Kunihiko, Kawamura Miyuki, Fuse Tomoko, Tanaka Toshinori, Hatori Koshiro, Nakajima Susumu, Tsuchido Eiji, Okamura Masao, Yamada Katsuhisa, Suzuki Kunio, Hamada Takayuki, Kimura Tetsuo, Takai Hiroaki, Yamanashi Masahiro, Sasade Shinji, Anzai Makoto, Kinoshita Go, Kawasaki Toshikazu, Kinoshita Ichiro, Kawahata Fumiaki, Kamiya Satoshi, Miyajima Noboru, Komatsu Hideo, Hojyo Takashi, Maekawa Jun, Kozasa Keiichi, Nishikawa Seiji, Kimura Yoshihisa, Yoshino Issei, Shafer Jeremy, Yamaguchi Makoto


Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Главная
Начинающим
Модели оригами
Оригамисты
Книги
Ссылки
Инструменты